رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۲ : ز چشم عاشقش اسرار پیداست

ز چشم عاشقش اسرار پیداست
که چشم عاشقش اسرارپیماست
نگار من اگر هم چشم بندد
قرار ما درون چشم برپاست
پیمایش کتاب