رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۳ : چه گلزاری! چه بستانی! چه تاکی‌!

چه گلزاری! چه بستانی! چه تاکی‌!
چه دریا چشم‌های سهمناکی‌!
یکی یار است چون خورشید و باقی
ز افلاک گران گردی و خاکی‌!
پیمایش کتاب