رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۴ : طریق خامش معراج گردی

طریق خامش معراج گردی
چنان بالاست این پنهان نوردی
که صد فرسنگی اش در گل نشستند
هزاران بوعلی و سهروردی
پیمایش کتاب