رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۵ : خوشا این جمع خاموش بر ما

خوشا این جمع خاموش بر ما
خوشا آوارگان محضر ما
خوشا این ماندگان بی همانند
خوشا آنان که رفتند از در ما
پیمایش کتاب