رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۶ : چونان شیری تکاور در کمینم

چونان شیری تکاور در کمینم
چو هر آزاده ای در جنگ کینم
فراز کالبد پیچان و رقصان
خروش باد و آوای زمینم
پیمایش کتاب