رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۷ : نه پنهان و نه پیداییم در عشق

نه پنهان و نه پیداییم در عشق
نه در وقت و نه در جاییم در عشق
خلاصیم و خراب آیین و بدنام
خدا را بس که رسواییم در عشق
پیمایش کتاب