رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۸ : به شبی، نیمه شبی، در شب پر تاب و تبی

به شبی، نیمه شبی، در شب پر تاب و تبی
چشم خود بازگشودم بدیدم طربی
در میان آتش و گردش همه یاران عزیز
جان من بود که می سوخت به روی و سببی
پیمایش کتاب