رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۰ : بیا این عقل از سر چون کُله گیر

بیا این عقل از سر چون کُله گیر
که سنگین تر از اینم نیست زنجیر
به سر عقل و به جان دربانی عشق؟
بتر از این خدا را نیست تزویر
پیمایش کتاب