رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۱ : به چه قبله سر بسایم؟ همه سو سوی تو باشد

به چه قبله سر بسایم؟ همه سو سوی تو باشد
چه بگویم از چه کویی که همه کوی تو باشد
تو میان مردمانی و کسی تو را نبیند
من بی حجاب بینم همه رو روی تو باشد
پیمایش کتاب