رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۲ : خطّ و نشانم تویی، اینی و آنم تویی

خطّ و نشانم تویی، اینی و آنم تویی
ای همه جان های من جان جهانم تویی
عشق توام تاب برد، راه زد و قاپ برد
ای شه راه نهان راه نهانم تویی
پیمایش کتاب