رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۳ : بکن خاکم که خاک از من بروید

بکن خاکم که خاک از من بروید
نسیم آید مرا هر دم ببوید
بیاور دشنه ای در جان فرو بر
شنو جان را اناالحقّ چون بگوید
پیمایش کتاب