رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۴ : چه بالایی، چه بیداری دل من

چه بالایی، چه بیداری دل من
چه سوداها به سر داری دل من
همه خلقان به بخت خویش خوابند
تو امّا مرد پیکاری دل من
پیمایش کتاب