رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۶ : ای که قیاس می کنی کار تو زار می شود

ای که قیاس می کنی کار تو زار می شود
علم تو شور می زند، عقل تو تار می شود
ای که مطیع باده ای جان به خدای داده ای
درد تو باد می برد، کار تو کار می شود
پیمایش کتاب