رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۷ : مستم و بی جا و دنگ، زین سه امان برده ام

مستم و بی جا و دنگ، زین سه امان برده ام
عاقبت روح را بی همگان برده ام
از دو جهان رسته ام، چون به تو جان بسته ام
نوکری عشق را بین که چه سان برده ام
پیمایش کتاب