رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۸ : میان چشم ها چشمی نهان است

میان چشم ها چشمی نهان است
که آن دروازه ی هفت آسمان است
ببند این چشم ها را تا ببینی
ورای شرع کاغذ شرح جان است
پیمایش کتاب