رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۹ : نشانت که شیر است و خورشید جان

نشانت که شیر است و خورشید جان
کنون غرّه شو پنجه ای درکشان
اگر عالم این گونه ظلمت کش است
تو شمشیر ظلمت کشی بی گمان
پیمایش کتاب