رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۰ : خامشی جان و دل مذهب و ایمان ماست

خامشی جان و دل مذهب و ایمان ماست
مذهب ایمان ماست آن که دل و جان ماست
باز به دشت سکوت حرف تو چون برده ایم
خاک به میزان ماست، باد به فرمان ماست
پیمایش کتاب