رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۱ : بلایی دیده ام دشمن مبیناد

بلایی دیده ام دشمن مبیناد
چنان پتکی به سر آهن مبیناد
ز تاج روح با قدقامت دوست
خروشی کرده ام بهمن مبیناد
پیمایش کتاب