رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۲ : آرام تویی، اگرچه آرامی نیست

آرام تویی، اگرچه آرامی نیست
 فرجام تویی، اگرچه فرجامی نیست
بیدار منم به مردم خوابیده
 تا میکده‌ی روی تو جز گامی نیست
پیمایش کتاب