رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۳ : عشق است و به جز عشق توام کاری نیست

عشق است و به جز عشق توام کاری نیست
جز جلوه ی تو به دیده دلداری نیست
تا حرف تو بر لب است و دست تو به دست
بار همه عالم چو برم باری نیست
پیمایش کتاب