رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۴ : با تو من آسمان می ریسم

با تو من آسمان می ریسم
هم زمین و هم زمان می ریسم
چون فلک به دور آخر شد
با تو از نو کهکشان می ریسم
پیمایش کتاب