رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۶ : کتاب عاشقان خواندی به اعلام اهورایی؟

کتاب عاشقان خواندی به اعلام اهورایی؟
همه اصوات حیرانی، همه انوار شیدایی
نشان عارفان حقّ که بی تصویر و خاموشند
بیابی ار ز پای افتی، ببینی ار خراب آیی
پیمایش کتاب