رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۷ : ای روح بیداری بجو، دنیا سرای خوابهاست

ای روح بیداری بجو، دنیا سرای خوابهاست
گمگشتۀ دنیا چه ای؟ بیدار شو!‌ اینجا کجاست
این صلح ها و جنگ ها،‌ این دلق ها و رنگ ها
این فصل ها که دیده ای یک پرده از رویای ماست
پیمایش کتاب