رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴ : سبب من بودم و چشمان مستش

سبب من بودم و چشمان مستش
خیال خامش عاشق پرستش
دل و جان بود و آن صوت درخشان
میان آتش جام الستش
پیمایش کتاب