رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۱ : ای دلک بی پناه!‌ امن، پناه خداست

ای دلک بی پناه!‌ امن، پناه خداست
در سوی انسان چه ای هر نفسی چپّ و راست؟
خانه ی خود بر سرش کرده خراب آدمی
حال بگوید که پس خالق رحمان کجاست!
پیمایش کتاب