رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۲ : من که عالم دیده ام با چشم خواب آلوده ام

من که عالم دیده ام با چشم خواب آلوده ام
از تمامی عالمی و آدمی آسوده ام
حرف من حرف حقست و هر دمم ضربان عشق
روحم و بالایی ام، از ابتدا این بوده ام
پیمایش کتاب