رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۳ : زیباتر از این که عشق با ماست؟ بگو!

زیباتر از این که عشق با ماست؟ بگو!
بالاتر از این که یار اینجاست؟ بگو!
در هر دو جهان که هر دو در پایش باد
شیرین تر از این سخن که حلواست؟ بگو!
پیمایش کتاب