رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۴ : آن یار که سرّ بی نیازی با اوست

آن یار که سرّ بی نیازی با اوست
در هر قدمی هزار بازی با اوست
هم لشکر سرخ ترک و تازی دارد
هم ارتش سبز سرفرازی با اوست
پیمایش کتاب