رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۵ : دشمن صادق به از یار منافق،‌ دوستان!

دشمن صادق به از یار منافق،‌ دوستان!
یک تن عاشق به از جمع خلایق، دوستان!
می فروشانی که تعزیری دوران می کشند
جرمشان پاکیزه تر زین عقل فاسق، دوستان!
پیمایش کتاب