رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۶ : چنین وصلی دل شوریده خواهد

چنین وصلی دل شوریده خواهد
چنین صبحی شب خوندیده خواهد
چنین عشقی سراسر شعله بازی
یلی بیرون ز خود پاشیده خواهد
پیمایش کتاب