رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۷ : چه خلقانی! گریبان چاک شیطان

چه خلقانی! گریبان چاک شیطان
خدا را خسته ام از دست ایشان
من و لنگ دم و کبّاده ی جان
تو و گود شب و تکلیف انسان
پیمایش کتاب