رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۹ : غم از اندازه برون شد که دگر شاد شدیم

غم از اندازه برون شد که دگر شاد شدیم
چرخ ها رفت که تا همسفر باد شدیم
غم از اندازه برون شد که دگر شاد شدیم
چرخ ها رفت که تا همسفر باد شدیم
پیمایش کتاب