رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵ : این جمع زار زار، خام رنگ و غبار

این جمع زار زار، خام رنگ و غبار
هر دم زو مرگ ها گیرد جان نزار
چون جمع ماهیان بر کف بازار جان
تسلیم آی و خموش بشنو آوای یار
پیمایش کتاب