رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۰ : من جز سخن خدای نتوانم گفت

من جز سخن خدای نتوانم گفت
با خلق پر از هوای نتوانم گفت
دانم که چرا به مسجدم راهی نیست
چون حرف تو را به جای نتوانم گفت
پیمایش کتاب