رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۱ : تو جام مرا به صرف دیوان نبری

تو جام مرا به صرف دیوان نبری
جان خواسته ای ولی تو خود جان نبری
ابلیس که راه بزم پاکان زده ای
درسی دهمت که نام ایران نبری
پیمایش کتاب