رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۲ : ای آن که به گوشه این سخن می خوانی

ای آن که به گوشه این سخن می خوانی
در عزلت و یا به انجمن می خوانی
حرفی ست میان سینه،‌ آن می گویم
بنگر که ز خود نه این ز من می خوانی
پیمایش کتاب