رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۳ : هر منزل اگرچه بوف کوری دارد

هر منزل اگرچه بوف کوری دارد
بر طاقچه اش راه عبوری دارد
آن طاقچه پیدا می کن و بیرون می رو
بنگر که جهان چه صوت و نوری دارد
پیمایش کتاب