رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۴ : از شطّ خروشناک افکار رهام

از شطّ خروشناک افکار رهام
با عشق تو شاهانه به دیدار خدام
من روحم و با عقل دنی کارم نیست
همصحبت انوارم و همرزم صدام
پیمایش کتاب