رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۵ : امروز مهدیس توام، زیبنده ی گیس توام

امروز مهدیس توام، زیبنده ی گیس توام
در هر گذر، با هر سفر در کار تدریس توام
امروز قلبم باز شد، کار جهانم ساز شد
هر عاشقی با یک نظر بیند که تندیس توام
پیمایش کتاب