رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۷ : چه آزادم دگر از ما و از من

چه آزادم دگر از ما و از من
چه آزادم از این چشم و سر و تن
من آن روح از این بن بست رسته
نمی گنجم دگر در مرد و زن
پیمایش کتاب