رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۸ : تمام لحظه ها بیدار بودن

تمام لحظه ها بیدار بودن
بدون مزد در پیکار بودن
تو می پرسی چه باشد بهرۀ عشق؟
رها از چرخش ادوار بودن
پیمایش کتاب