رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶ : عزم تو می‌کند دلم هر نفسی هزار بار

عزم تو می‌کند دلم هر نفسی هزار بار
هر سو که رخت تن کشم روی تو بینم آشکار
گوش چو می‌کنم، عجب! صحبت توست باغ را
حرف تو می‌زند علف، کار تو می‌کند غبار
پیمایش کتاب