رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۰ : الا ای روح در راه خطر شو

الا ای روح در راه خطر شو
به پا کن کفش آتش در سفر شو
چه ای بیهوده در لشخانه ی وهم؟
به اسرائیل نفست حمله ور شو
پیمایش کتاب