رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۱ : بر‌ آ از آب و خاک و آتش و باد

بر‌ آ از آب و خاک و آتش و باد
بر‌ آ زین چارتخت پست بیداد
به بالا عالمی بین غرق شادی
به پائین وه غم‌آباد و غم‌آباد
پیمایش کتاب