رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۲ : ای غرّه که علم و جاه و ثروت داری

ای غرّه که علم و جاه و ثروت داری
این گونه عبور و گام و هیبت داری
در کارگهی که قدر دل می سنجند
دانی که به چشم حق چه قیمت داری؟
پیمایش کتاب