رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۴ : سخن با مردم بیدار گویم

سخن با مردم بیدار گویم
به کنج خوابها از یار گویم
سخن با خلق پُراطوار؟ هرگز
که آن بهتر که با دیوار گویم
پیمایش کتاب