رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۵ : پس کی تو ز مشت خاک بیرون آیی

پس کی تو ز مشت خاک بیرون آیی
از جلوه برون خیزی و بی چون آیی
لیلای قرون گشوده آغوشش را
تا کی تو به خیمه گاه مجنون آیی
پیمایش کتاب