رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۷ : نی شعر پر از گمان و اوهام است این

نی شعر پر از گمان و اوهام است این
نی سایه ی حسّ‌ و خواب و سرسام است این
از قلب حق است و سرّ آتش دارد
ذکر دم عارفان گمنام است این
پیمایش کتاب