رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۸ : زین سفره که آدمی ز خود بخشیده ست

زین سفره که آدمی ز خود بخشیده ست
نامش بنهاده عقل و شیطان چیده ست
با فلسفیان که زهد پنهان دارند
عصریست که آدمی به خون غلتیده ست
پیمایش کتاب