رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۹ : ما هیچ کسان ز عشق سودا داریم

ما هیچ کسان ز عشق سودا داریم
قانون خودیم و خطّ بالا داریم
عالم تو بگو بر سر خود ویران شو
ما عالم دیگری ز رویا داریم
پیمایش کتاب